Thanks

Russian Rogaining Federation thanks the people involved in the organization of the 11th World Rogaining Championships 2013.

Sergei Simakin
Alexei Nikitin
Iraida Nikitina
Dmitry Naletov
Nikolay Kunitsyn
Yury Nikonov
Mikhail Lavrenyuk
Gennady Yagodkin
Alexander Yakimov
Egor Kostylev
Alexander Minakov
Sergei Sibilev
Ivan Nikitin
Dmitry Nikitin
Sergei Yaschenko
Eugene Gavrilov
Igor Klimov
Valentin Silakov
Sergey Balandinsky
Alexey Averianov
Mikhail Kubarev
Alexander Vompe
Artem Berkal
Konstantin Volodin
Sergey Guriev
Sergey Caravanov
Natalia Vinogradova
Vera Molchanova
Anastasia Tsybanova
Maria Manova
Anna Burlinova
Maria Yaschenko
Yury Malakhaev
Anatoly Kiselev
Alena Dudochkina

© WRC2013 Organizing Team